کلاه ایمنی دورف E-7

کلاه ایمنی دورف E-7

عایق برق تا 6000 ولت

- بدون سوراخ های هواکش

جهت مصارف خاص ، پوسته کلاه بدون سوراخ های هواکش می باشد. بقیه موارد دقیقا مشابه جهت مصارف کلاه دورف ۷ است