گوشی صداگیر ایمنی روگوشی و تو گوشی

گوشی صداگیر ایمنی روگوشی و تو گوشی

 گوشی ایمنی Ear Protective
سر و صدا از عواملی هستند که سیستم شنوایی را تحت تاثیر قرار می دهند که باید از وسایل حفاظتی گوش در مقابل این عامل فیزیکی استفاده نمود. افراد ممکن است اصوات مضره گوناگونی را در محیط کار تحمل نمایند وبدین لحاظ حسب نوع کار و مدت زمان مواجهه با این اصوات، از وسایل حفاظتی فردی مختلفی ضرورت دارد که استفاده شود، گوشی ها براساس قدرت کاهندگی در فرکانس های مختلف مشخص می شوند.

انواع گوشی های ایمنی حفاظ گوشها : برای محیط های پرسروصدا

۱. گوشی های هدفونی با خلبانی Ear Muff

۲. گوشی های داخل گوش (Ear Plugs

از نظر کیفیت کاربرد این ۲ نوع گوشی در موارد ذیل قابل بحث است :

- گوشی EM دارای توان کاهندگی به مراتب بیشتری نسبت به گوشی

E . P است.

- گوشی

E . M بدلیل اینکه با قسمتهای داخلی گوش مرتبط نمی باشد مشکلات بهداشتی کمتری دارد.

- گوشی E . P امکان انتقال آلوده کننده های محیطی را به داخل گوش شخص استفاده کننده زیاد می کند.

انواعی از گوشی وجود دارد که از جنس سیلیکون بوده و برای هر فرد بطور مجزا ساخته می شود که کاملا داخل گوش را می پوشاند و به Ear Mold معروف می باشند.

در شرایطی که صدا بیش از ۱۱۰

dB باشد باید تواما از گوشی

E . P و گوشی

E . M استفاده کرد.