تی شرت تریکو

تی شرت تریکو

تریکو : این نوع پارچه با فرآیند متفاوت تکمیل و بافت و لی با همان ترکیب های بالا بدست می آید که معمولا در تی شرت های یقه گرد مورد استفاده قرار می گیرد