کت و شلوار پرسنلی

کت و شلوار پرسنلی

کت و شلوار پرسنلی

تجهیز صنعت آرمانی برای نیل به این هدف شاخصه ها و فاکتورهای ارائه محصول و فرآیند مناسب را شناسایی نموده و با دقت و تیزبینی مثال زدنی به ترتیب ذیل گامی مهم و نوآور در صنعت لباس کار و پوشاک تبلیغاتی برداشته است:
الف- انتخاب بهترین کارخانجات تولیدکننده و شرکت‌های وارد کننده و انعقاد قرارداد بلندمدت با ایشان
ب- استخدام ماهرترین دوزنده‌ها و انعقاد قرارداد طولانی با ایشان و بیمه خانوادگی جهت اطمینان شخصی
ج- فراهم نمودن محیط کار مناسب که پرسنل با آرامش فعالیت نمایند
د- تهیه جدیدترین و مدرن‌ترین ماشین‌های کارگاهی و اداری

کت و شلوار پرسنلی - کت و شلوار پرسنلی - کت و شلوار پرسنلی

مشخصات فنی محصول 1

توضیحات محصول 1