پوتین حفاری

پوتین حفاری

کفش های ایمنی مناسب که سلامت و بهداشت پا را  فراهم می کنند در محیط کار بسیار ضروری می باشند و گاهی از خسارات جبران نا پذیری جلو گیری می نماید. پوتین حفاری از جمله کفش های کار بسیار مهم و مناسب می باشد که در محیط های کار از جمله کارگاه های تولید و کارخانه ها و محیط های عمرانی و ساختمان سازی و … استفاده می شود و گاهی این پوتین ها دارای شبرنگ می باشند که به راحتی کار در معدن و محیط های کار کم نور و زیر پل ها کمک می کند . پوتین حفاری با کف مناسب و بسیار مستحکم علاوه بر اینکه در برابر آب و رطوبت مقاوم می باشد در برابر انواع مواد شیمیایی و اسیدی نیز مقاوم می باشد . پوتین های حفاری معمولا در رنگ های قهوه ای و مشکی تولید می شوند و زیپ دار و بدون زیپ نیز دارند .