لباس کار کارگاهی

لباس کار کارگاهی

 تجهیزات قابل نصب بر روی کلاه ها

نقاب بارانی دور کلاه این نقاب به کانکتورهای ۳ گانه پشت کلاه متصل می شود و مانند چتری از کلی ناحیه سر و صورت تا پشت گردن در برابر باران و سایر مایعات محافظت می کند طلق این نقاب از جنس پی وی سی سفید می باشد
 پارچه بارانی کلاه این پارچه به نقاب بارانی پا نقاب آفتابگیر کلاه متصل می شود و از ناحیه پشت سر، گردن و شانه ها در برابر باران و سایر مایعات محافظت می کند
 پارچه گرمکن کلاه این پارچه به نقاب بارانی یا نقاب آفتابگیر کلاه متصل می شود و از ناحیه پشت سر و گردن و چانه و گوش ها در برابر باد و سرما محافظت می کند قسمت جلوی پارچه قابلیت باز شدن و بسته شدن دارد

برچسب نورتاب

برچسب نور تاب یا شب نما برای دید در تاریکی مطلق با کار در شب ، این برچسب در لوله روزاز روشنایی محیط شارژ شده و هنگام قطع برق یا خاموشی ، بصورت شئ درخشان از خود نور دهی می کننده این برچسب برای محیط هایی که احتمال تاریکی مطلق وجود دارد ، مانند معادن ، شیفت شب کارخانجات با عملیات دریایی و به توصیه میگردد

برچسب شبرنگ

برچسب شیرنگ یا بازتابنده برای دید در شب یا کار در شب ، این برچسب مانند تابلوهای جاده ای، تابش نور را باز تاب می کند، این برچسب برای محیط هایی که احتمال وقوع حادثه در تاریکی شب وجود داشته باشد مانند کار در کنار جاده ها و اتوبان ها با پروژه های عمرانی و ... توصیه میگردد